Gesprekken

In balans als HSP

Jouw leven, jouw balans, jouw passie

In jouw leven hebt je te maken met verschillende levensgebieden. Ik help je om deze in balans te brengen en te houden en jezelf vanuit jouw passie neer te zetten. Daarnaast is er natuurlijk aandacht voor de combinatie met jouw hoogsensitiviteit.

We richten ons op alles wat een rol speelt in jouw leven. om alle levensgebieden, zowel werk als privé, zelf vorm te geven vanuit jouw wensen en talenten.
Zaken als jouw persoonlijkheid, talenten, mogelijkheden, relaties, werk, familie, of b.v. financiën en geloof, worden geïnventariseerd, geoptimaliseerd en zo goed mogelijk op elkaar afgestemd.
Je wordt gemotiveerd en geïnspireerd om met verve en bezieling te gaan leven.  Je verbetert de levensbalans, helpt jouw talenten, levensdoelen en passies te ontdekken, en relaties te verbeteren.
Ook kun je denken aan het vloeiend doorlopen van de verschillende levensfases en het vinden van een passende loopbaan.
Afstemming van levensgebieden en het vinden van de juiste balans ertussen, daar draait het om.

In mijn begeleiding heb ik aandacht voor jou als totale persoon. Door mijn achtergrond beschik ik over een groot scala aan werkvormen. Ik combineer deze tot een uniek geheel, passend bij jouw persoon. Ik werk dus niet vanuit een bepaalde denkrichting, maar integreer mijn kennis tot een geheel en hierbij sta jij centraal.

Stappenplan
ik kan je ondersteunen om jezelf beter te leren kennen en/of te werken aan jouw verdere ontwikkeling. Hierdoor leert jij jezelf beter kennen en verder te ontwikkelen.
Ik help je om jouw doelen te vast te stellen en ze te bereiken. Dit doen wij door gesprekken en opdrachten voor thuis.